KARTA OBIEKTU

NR 31

1.     Adres

Ul. Starowiejska 23

2.    Umiejscowienie

Front budynku, przestrzeń pomiędzy oknami parteru i pierwszej kondygnacji

3.    Treść

·        oryginalna:

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie:

4.    Uwagi

Bardzo zły stan zachowania uniemożliwiający odczytanie