KARTA OBIEKTU

NR 29

 

1.     Adres

Ul. Uczniowska 8

2.    Umiejscowienie

Front budynku, przestrzeń pomiędzy oknami parteru i pierwszej kondygnacji

3.    Treść

·        oryginalna: „MŁODZI...SKIEJ”, „...AŁKOWYCH”

  „WAR...”

·        rekonstruowana: "PRACOWNICZYCH OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH"

                                        "MŁODZIEŻY GDAŃSKIEJ"

·        tłumaczenie:

4.    Uwagi

Bardzo zły stan zachowania, napisy polskie i niemieckie, widoczne ślady zamalowywania