KARTA OBIEKTU

NR 28

 

1.     Adres

Ul. Północna 12

2.    Umiejscowienie

Front budynku, pomiędzy oknem parteru i pierwszej kondygnacji

3.    Treść

·        oryginalna: „Kolonialwaren”

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie: „Artykuły kolonialne”

4.    Uwagi

        Średni stan zachowania, niektóre litery prawie niewidoczne