KARTA OBIEKTU  

NR 27

 

1.     Adres

Ul. Orzeszkowej 8

2.    Umiejscowienie

Lewa część frontowej elewacji budynku, przestrzeń pomiędzy oknami parteru i pierwszej kondygnacji

3.    Treść

·        oryginalna: „Hitler Jugend”

·        rekonstruowana: „Backerei’

·        tłumaczenie: „Piekarnia”

4.    Uwagi

Zły stan zachowania, choć wyraźnie widoczne są co najmniej dwie warstwy napisów, czcionka gotycka; znak swastyki, ślady zamalowywania

Tutaj można przeczytać historię tego budynku, a tutaj można o nim podyskutować