KARTA OBIEKTU

NR 26

   

1.     Adres

Ul. Traugutta 81

2.    Umiejscowienie

Front kamienicy, przestrzeń pomiędzy oknami parteru i pierwszej kondygnacji

3.    Treść

·        oryginalna: „Albert S...oder”

·        rekonstruowana: „ Albert Schroder”

·        tłumaczenie:

4.    Uwagi

Zły stan zachowania, możliwe odczytanie treści; widoczne pozostałości innych napisów