KARTA OBIEKTU

NR 23

 

1.     Adres

Ul. Do studzienki 22

2.    Umiejscowienie

Front budynku, prawa strona okien pierwszej kondygnacji

3.    Treść

·        oryginalna: „Trinkt Mil... się ist gesu...”

·        rekonstruowana: „Trinkt Milch się ist gesund”

·        tłumaczenie: „Pijcie mleko, jest zdrowe”

4.    Uwagi

Dobry stan zachowania, napis byłby całkowicie czytelny, gdyby nie szyld pobliskiego baru