KARTA OBIEKTU

NR 22

 

1.     Adres

Ul. Do studzienki 19

2.    Umiejscowienie

Front kamienicy, boniowanie po prawej stronie okna parteru

3.    Treść

·        oryginalna:

·        rekonstruowana: „ Schranken”

·        tłumaczenie: „Szaf”

4.    Uwagi

Zły stan zachowania, napis możliwy jednak do odczytania, czcionka gotycka; wyraz w dopełniaczu, co wskazuje na to, że obok musiały występować jeszcze inne wyrazy