KARTA OBIEKTU  

NR 21

 

1.     Adres

Ul. Kraszewskiego 2

2.    Umiejscowienie

Front budynku, ponad oknami parteru

3.    Treść

·        oryginalna:

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie:

4.    Uwagi

Bardzo zły stan zachowania, napis zupełnie nieczytelny