KARTA OBIEKTU

 NR 20

 

1.     Adres

Ul. Legionów 9

2.    Umiejscowienie

Front budynku, przestrzeń pomiędzy oknami parteru i pierwszej kondygnacji

3.    Treść

·        oryginalna:

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie:

4.    Uwagi

Bardzo zły stan zachowania, napis całkowicie nieczytelny, czcionka prawdopodobnie gotycka; widoczne ślady zamalowywania