KARTA OBIEKTU

NR 19

 

1.     Adres

Ul. Legionów 7

2.    Umiejscowienie

Tylna elewacja budynku, prawa strona, ceglany łuk ponad drzwiami

3.    Treść

·        oryginalna: ”...Polizei Revier”

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie: „ Posterunek policji”

4.    Uwagi

Zły stan zachowania, ale napis prawie całkowicie czytelny; pierwsze dwie litery nieczytelne, zapewne z powodu nanoszonych poprawek