KARTA OBIEKTU

NR 18

 

1.     Adres

Ul. Wyspiańskiego 11

2.    Umiejscowienie

Zachodni elewacja kamienicy od  ul. K. Leczkowa

3.    Treść

·        oryginalna: „...A. Czer...s...”

 „Dach & Schieferdeckermeist...”

·        rekonstruowana: „Dach & Schieferdeckermeister”

·        tłumaczenie: „Mistrz dekarski” 

4.    Uwagi

         Zły stan zachowania, jego pogorszenie dostrzegalne na przestrzeni trzech miesięcy, możliwe odczytanie fragmentów tekstu