KARTA OBIEKTU

NR 17

 

1.     Adres

Ul. Konrada Leczkowa 15

2.    Umiejscowienie

Front budynku, przestrzeń pomiędzy drzwiami a oknem oraz ponad oknem

3.    Treść

·        oryginalna:

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie:

4.    Uwagi

Bardzo zły stan zachowania, nie jest możliwe odczytanie nawet pojedynczych liter