KARTA OBIEKTU

NR 16

 

1.     Adres

Ul. Aldony 5

2.    Umiejscowienie

Front kamienicy, boniowanie pomiędzy oknem a drzwiami wejściowymi

3.    Treść

·        oryginalna: „...hier...”

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie: „...tutaj...”

4.    Uwagi

Bardzo zły stan zachowania, częściowe odczytanie możliwe dzięki odpadaniu nowszej warstwy tynku