KARTA OBIEKTU

NR 15

 

1.     Adres

Ul. Zawiszy Czarnego 1

2.    Umiejscowienie

Front kamienicy, przestrzeń ponad drzwiami

3.    Treść

·        oryginalna: „...eph” „...dorf...”

·        rekonstruowana: „Joseph von Eichendorf

·        tłumaczenie:

4.    Uwagi

Zły stan zachowania,  możliwe odczytanie jedynie niektórych liter; napis stanowił część ozdobnego rysunku znajdującego się nad drzwiami wejściowymi do budynku