KARTA OBIEKTU  

NR 14

 

1.     Adres

Ul. Biała 7

2.    Umiejscowienie

Dotarcie do budynku po przejściu przez plac na niewielkie podwórko, napis znajduje się ponad oknami pierwszej kondygnacji

3.    Treść

·        oryginalna: „SIEMENS G.M.B.H.”

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie:

4.    Uwagi

Napis dobrze zachowany;  G.M.B.H. po nazwie firmy to skrót od „Gesellschaft mit beschrankter Haftung” co oznacza przedsiębiorstwo z ograniczoną odpowiedzialnością