KARTA OBIEKTU

NR 131

 

1.     Adres

      ul. Wiślna 

2.    Umiejscowienie

3.    Treść

·        oryginalna:  

·        rekonstruowana:   

·        tłumaczenie:                        

4.    Uwagi

 

     fot. DarioB