KARTA OBIEKTU

NR 130

 

1.     Adres

      ul. Starowiejska 39

2.    Umiejscowienie

3.    Treść

·        oryginalna:  

·        rekonstruowana:   

·        tłumaczenie:                        

4.    Uwagi