KARTA OBIEKTU

NR 13

  

1.     Adres

Ul. De Gaulle’a 12

2.    Umiejscowienie

Front kamienicy, cokół budynku, poniżej dużej białej strzałki biegnącej między oknami parteru

3.    Treść

·        oryginalna: „LSR”

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie:

4.    Uwagi

Napis dobrze zachowany, tworzy całość z białą strzałką; „LSR” to skrót od „Luftschutzraum”, co oznacza „ schron, pomieszczenie przeciwlotnicze”; powszechny sposób oznaczania tego rodzaju miejsc na wypadek zniszczenia części budynku, najczęściej spotykane są jednak same białe strzałki.