KARTA OBIEKTU

NR 123

 

1.     Adres

      Trakt św. Wojciecha 87

2.    Umiejscowienie

       Ponad oknami parteru

3.    Treść

·        oryginalna:   

·        rekonstruowana:   

·        tłumaczenie:                        

4.    Uwagi