KARTA OBIEKTU

NR 12

 

1.     Adres

Ul. De Gaulle’a 7

2.    Umiejscowienie

Front kamienicy, przestrzeń na boniowaniu pomiędzy oknami parteru

3.    Treść

·        oryginalna: „...fisch”

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie:

4.    Uwagi

Zły stan zachowania, napis niemożliwy do odczytania w całości