KARTA OBIEKTU

NR 118

 

1.     Adres

      ul. Szeroka 67

2.    Umiejscowienie

       Na prawo od drzwi

3.    Treść

·        oryginalna:  

·        rekonstruowana:   

·        tłumaczenie:                        

4.    Uwagi