KARTA OBIEKTU

NR 116

 

1.     Adres

      ul. Kładki 5

2.    Umiejscowienie

3.    Treść

·        oryginalna:             "Victoria Schule" 

·        rekonstruowana:   

·        tłumaczenie:                        

4.    Uwagi