KARTA OBIEKTU

NR 114

 

1.     Adres

      Plac Wałowy 11

2.    Umiejscowienie

       Ponad drzwiami

3.    Treść

·        oryginalna:         "Kolonialny sklep"  

·        rekonstruowana:   

·        tłumaczenie:                        

4.    Uwagi