KARTA OBIEKTU

NR 111

 

1.     Adres

      ul. Wartka 5

2.    Umiejscowienie

     Boczna ściana, wnęka po drzwiach

3.    Treść

·        oryginalna:        "...zki...; ...ie... asse"            

·        rekonstruowana:    "Wasser" (część nazwy ulicy Am Brausenden Wasser)

·        tłumaczenie:                        

4.    Uwagi

 

 

fot. Jan Meyer