KARTA OBIEKTU

NR 11

 

1.     Adres

Ul. De Gaulle’a 5

2.    Umiejscowienie

Front kamienicy, przestrzeń ponad drzwiami wejściowymi

3.    Treść

·        oryginalna:

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie:

4.    Uwagi

Zły stan zachowania, napis niemożliwy do odczytania; napis widoczny dzięki odpadaniu warstwy nowszego tynku