KARTA OBIEKTU

NR 109

 

1.     Adres

      ul. Hallera 14

2.    Umiejscowienie

        Boczna ściana od strony szkoły

3.    Treść

·        oryginalna:                  "...en Abort" 

·        rekonstruowana:       "Mädchen Abort"

·        tłumaczenie:               "Ubikacja dla dziewcząt"

4.    Uwagi