KARTA OBIEKTU

NR 107

 

1.     Adres

      ul. Biała 12

2.    Umiejscowienie

     Mur

3.    Treść

·        oryginalna:               

·        rekonstruowana:   

·        tłumaczenie:                        

4.    Uwagi

    

fot. Martin Langfuhrterek

 

fot. DarioB