KARTA OBIEKTU

NR 105

 

1.     Adres

      ul. Sobótki 13

2.    Umiejscowienie

        Lewa strona drzwi

3.    Treść

·        oryginalna:              "...er" 

·        rekonstruowana:   

·        tłumaczenie:                        

4.    Uwagi

 

 

fot. Martin Langfuhrterek