KARTA OBIEKTU

NR 104

 

1.     Adres

      ul. Jesionowa

2.    Umiejscowienie

    

3.    Treść

·        oryginalna:               "Cigaretten; Salem Gold"

·        rekonstruowana:   

·        tłumaczenie:                        

4.    Uwagi