KARTA OBIEKTU

NR 103

 

1.     Adres

      ul. Słowackiego 80

2.    Umiejscowienie

     Ściana od ul. Słowackiego

3.    Treść

·        oryginalna:         "...en; Fabrik P...; ...eer"      

·        rekonstruowana:   

·        tłumaczenie:                        

4.    Uwagi

    Budynek wyburzony