KARTA OBIEKTU

NR 102

 

1.     Adres

      ul. Obrońców Westerplatte 13

2.    Umiejscowienie

     Ponad oknem parteru

3.    Treść

·        oryginalna:         "Bar pod setką"      

·        rekonstruowana:   

·        tłumaczenie:                        

4.    Uwagi