KARTA OBIEKTU

NR 10

 

1.     Adres

Ul. Jesionowa 12

2.    Umiejscowienie

Front kamienicy, przestrzeń nad oknami parteru

3.    Treść

·        oryginalna: „...tinal...Wolff...”

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie:

4.    Uwagi

Zły stan zachowania, napisy niemożliwe do odczytania;  widoczne nakładanie się dwóch lub więcej warstw napisów