KARTA OBIEKTU

NR 9

 

1.     Adres

Ul. Jesionowa 10

2.    Umiejscowienie

Róg kamienicy oraz  fasada od strony ul. Jesionowej

3.    Treść

·        oryginalna: „...sta...es...”

                       „...er...”

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie:

4.    Uwagi

Bardzo zły stan zachowania, napisy niemożliwe do odczytania;