KARTA OBIEKTU

NR 8

 

 

1.     Adres

Ul. Partyzantów 58

2.    Umiejscowienie

Front kamienicy, ponad oknami  parteru

3.    Treść

·        oryginalna:

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie:  

4.    Uwagi

Bardzo zły stan zachowania, napis niemożliwy do odczytania