KARTA OBIEKTU  

NR 7

1.     Adres

Ul. Partyzantów 55

2.    Umiejscowienie

Front kamienicy, przestrzeń na dwóch górnych boniowaniach pomiędzy oknami  parteru

 

3.    Treść

·        oryginalna: „...er... waaren...”

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie:

4.    Uwagi

Bardzo zły stan zachowania, napis niemożliwy do odczytania