KARTA OBIEKTU  

NR 6

   

1.     Adres

Ul. Słowackiego, koszary Wojska Polskiego; aby dotrzeć do napisu, należy przejść przez hall kina „Znicz” na podwórko sąsiadujące z koszarami.

2.    Umiejscowienie

Wschodnia ściana budynku

3.    Treść

·        oryginalna: ”... Columbus ...”

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie:

4.    Uwagi

Bardzo zły stan zachowania, czcionka gotycka