KARTA OBIEKTU 

NR 5

 

1.     Adres

Ul. W. Pola 16

2.    Umiejscowienie

Południowa ściana budynku, od ul. W. Pola, ponad oknem na parterze

     Zachodnia ściana budynku, od ul. Grunwaldzkiej

3.    Treść

·        oryginalna: „Hermann Sehnke”

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie:

4.    Uwagi

Stan zachowania napisu na stronie południowej budynku zły, choć umożliwiający odczytanie.

     Stan zachowania napisów od strony zachodniej nie pozwala na ich  

     odczytanie