KARTA OBIEKTU

NR 4

 

1.     Adres

Ul. W. Pola 4

2.    Umiejscowienie

Północna ściana budynku, od ulicy, przestrzeń po obu stronach i ponad oknem na parterze

3.    Treść

·        oryginalna: ”Kartoffel – Handlung”, „Koh...”

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie: „Handel kartoflami”

4.    Uwagi

        Zły stan zachowania, widoczne ślady innych napisów