KARTA OBIEKTU

NR 3

 

1.     Adres

Ul. Czarna 7

2.    Umiejscowienie

Południowa ściana budynku, od ulicy, przestrzeń pomiędzy oknami parteru i pierwszego piętra

3.    Treść

·        oryginalna: „Villa Herrmann”

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie:

4.    Uwagi

Zły stan zachowania, choć wszystkie litery czytelne