KARTA OBIEKTU

NR 2

 

1.     Adres

Ul. Grunwaldzka 529

2.    Umiejscowienie

Zachodnia ściana budynku (od ulicy), nad oknami pierwszej kondygnacji

3.    Treść

·        oryginalna: „Tannenheim”

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie: „Jodłowy dom”

4.    Uwagi

         Stan doskonały, napis odnawiany; czcionka gotycka