KARTA OBIEKTU

NR 1

 

1.      Adres

Ul. Obrońców Westerplatte 19

2.      Umiejscowienie

Front kamienicy, przestrzeń pomiędzy oknami i poniżej okien drugiej kondygnacji,

poniżej okien pierwszej kondygnacji i pod oknem parteru

3.      Treść

·         oryginalna: „Rau Klempnerei”  II p

„Willy Beck Klempermeister Kanalisations & wasserleitungs – Anlagen”  I p

  „...RAI”  parter

·         rekonstruowana:

·         tłumaczenie: „Rau (?) hydraulika”  IIp

„Willy Beck hydraulik urządzenia kanalizacyjne”  Ip

4.      Uwagi

Dobry stan zachowania, widoczne ślady po zamalowywaniu