KARTA OBIEKTU

NR 90

 

1.     Adres

Ul. Trakt św. Wojciecha 434

2.    Umiejscowienie

Front kamienicy

3.    Treść

·        oryginalna:             „W...M...chker... Sch...meister”

·        rekonstruowana: „W...M...chker... Schneidermeister”

·        tłumaczenie: "... mistrz krawiecki"

4.    Uwagi

Zły stan zachowania, napisy z dwóch warstw nakładają się na siebie