KARTA OBIEKTU

NR 85

 

1.     Adres

Al. Grunwaldzka 209

2.    Umiejscowienie

Ściana boczna budynku, dwa napisy powyżej okien I piętra

3.    Treść

·        oryginalna: 

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie: 

4.    Uwagi

Zły stan zachowania,  napis zamalowany