KARTA OBIEKTU

NR 83

 

1.     Adres

Ul. Pobiedzisko 4

2.    Umiejscowienie

Front kamienicy, przestrzeń powyżej okien ostatniej kondygnacji

3.    Treść

·        oryginalna: „Bruno Keasel Erbaut 1892”

·        rekonstruowana:

·        tłumaczenie: „Bruno Keasel wybudowano w 1892”

4.    Uwagi

Dobry stan zachowania